از تاریخ
 تا تاریخ
 
چهارمین نشست هنرمندان تئاتر کودک و نوجوان با تالار هنر برگزار شد

بررسی شاخصه های کیفیت، حمایت مالی و ارتقا امکانات تالار هنر
چهارمین نشست هنرمندان تئاتر کودک و نوجوان با تالار هنر برگزار شد

بررسی شاخصه های کیفیت، حمایت مالی و ارتقا امکانات تالار هنر

چهارمین نشست از سلسله نشست های تالار هنر با هنرمندان فعال تئاتر کودک و نوجوان روز گذشته با حضور آزاده انصاری، محمدرضا مالکی ، رامین بهادری ، مهدی قلعه و شیرین کاشفی ...