از تاریخ
 تا تاریخ
 
تاریخچه تالارهنر

تاریخچه تالارهنر

تالار هنر در تهران (خیابان مفتح، کوچه ورزنده) قرار دارد، یکی از تالارهای نمایش  مخصوص کودک ونوجوان در ایران است.